•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Tsuzaki Ayame là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, từ lúc chồng em nó mất, em nó đã về vơi tôi sinh sống. Ở được mấy ngày,m tôi thấy em nó ngon quá đã không kiềm chế được bản thân đâm ra đã nện êm nó tơi tả, bất chấp sự phản kháng mãnh liệt của em nó luôn. Dần dần êm nó cũng thích nghi với điều này và rồi câu chuyện đã rẽ  theo một chiều hướng khác…
    [ X ]
    [ X ]