•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Sự tích nữ tu và cây súng ngắn trong quần vị đại hiệp