•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Một cặp đôi yêu xa chỉ có thể gặp nhau mỗi tháng một lần. Cả hai chúng tôi đều nghi ngờ rằng người kia đang lừa dối. Tôi muốn tin, nhưng tôi không thể tin được… Và chúng tôi chứng minh bằng tình dục và tình dục trong vòng xoáy cảm xúc đó thật tuyệt. Tôi đã quên đi mọi thứ, và tôi đã bắn nhiều lần trong đêm đó