•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Cô ấy sẽ được giao cho các cuộc đàm phán kinh doanh mà vận hành có thể của công ty phụ thuộc vào và sẽ đi công tác. tác giả kinh doanh, Ozawa, là một người đàn ông nổi tiếng với “tình yêu phụ nữ” và “sự kiêu ngạo”. Đó là một kế hoạch để trao cho cô ấy, người phụ nữ xinh đẹp nhất trong công ty, đến một thương hiệu dịch vụ thành công, but … Khi bắt đầu giải quyết, Ryou buộc phải có một cuộc giải quyết công việc, hàng ngày có thể được diễn ra trước mặt ông chủ. memoryp nháp and trở về chỗ ở của mình, but the game of the Ozawa tình dục mới bắt đầu.